Lãi VIB tăng 49% trong 2019, thu dịch vụ gấp 2,4 lần

emcocghe

Administrator
Bank's User
27/12/17
1,885
88
48
  • Lãi trước thuế quý IV tăng 14% đạt 1.166 tỷ đồng.Cho vay khách hàng tăng 34% đạt hơn 129.000 tỷ đồng.
  • Thu nhập dịch vụ tăng 1,4 lần so với cùng kỳ đạt 1,797 tỷ đồng.
  • Tỷ trọng trong tổng thu nhập tăng từ 12% lên 22%.
  • Theo VIB, ngân hàng dẫn đầu các sản phẩm cho vay mua nhà, ô tô, thẻ tín dụng và bảo hiểm nhân thọ.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2019, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 1.674 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động dịch vụ đạt 521 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 2.245 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi chi phí hoạt động, tăng 43%. Lãi thuần trước dự phòng đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận trước thuế 1.166 tỷ đồng, cao hơn 14% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 933,4 tỷ đồng, tăng 14%.

Lũy kế 2019, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 8.114 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 28% lên 6.210 tỷ đồng. Thu dịch vụ đạt 1.797 tỷ đồng, gấp 2,4 lần, chiếm 22% cơ cấu (từ mức 12% cuối năm trước).

Chi phí dự phòng 605 tỷ đồng, giảm 7% nhờ tỷ lệ nợ xấu giảm và không còn nợ VAMC. Qua đó lợi nhuận trước thuế đạt 4.082 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018. ROE đạt mức 27,1% đứng trong nhóm dẫn đầu thị trường về hiệu quả sinh lời.

tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 184.570 tỷ đồng, tăng 33%
Cho vay khách hàng tăng 34% so với đầu năm. Ảnh: VIB

Tại ngày 31/12, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 184.570 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 133.000 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng ở mức 129.200 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, theo VIB, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ đạt gần 110.000 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm, chiếm 82% tổng dư nợ.

Tổng huy động vốn đạt 140.000 tỷ đồng, riêng tiền gửi khách hàng đạt 122.357 tỷ đồng, tăng 44%.

Nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2.200 tỷ đồng xuống 2.100 tỷ đồng, nhưng tổng cho vay khách hàng tăng, khiến tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,2% đầu năm xuống còn 1,7% và không có nợ VAMC. Tỷ lệ an toàn vốn Basel II theo Thông tư 41/2016 tại ngày 31/12 đạt 9,7%.

Ngày 19/12/2019, VIB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, sớm hơn 1 năm so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trước đó, VIB là một trong 2 ngân hàng đầu tiên được NHNN công nhận cho áp dụng sớm Basel II từ ngày 1/1/2019.

Theo VIB, ngân hàng này dẫn đầu các sản phẩm cho vay mua nhà, ôtô, thẻ tín dụng và bảo hiểm nhân thọ. Cho vay ô tô tại Việt Nam của VIB chiếm 24% thị trường.

Lê Hải (ndh.vn)​