Kính Gửi ACB CN ĐT - Niềm Tin & Công Bằng

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
Chế độ lương thưởng, đãi ngộ và môi trường làm việc ạ
Uhm. Bên đó anh biết năm nay hơi bết. Mấy năm trước thưởng tốt. Nhưng do mở rộng mạng lưới chi phí tăng đột biến. Lương thưởng cắt bớt. Môi trường anh nghĩ cũng ổn vì phân quyền tại chi nhánh. Chủ yếu cho vay Tín chấp cũng nhiều. Lương thưởng nó không bằng MB
 

duongthong96

Thành viên
Uhm. Bên đó anh biết năm nay hơi bết. Mấy năm trước thưởng tốt. Nhưng do mở rộng mạng lưới chi phí tăng đột biến. Lương thưởng cắt bớt. Môi trường anh nghĩ cũng ổn vì phân quyền tại chi nhánh. Chủ yếu cho vay Tín chấp cũng nhiều. Lương thưởng nó không bằng MB
Techcom, SHB, Lienviet thì nên apply vào đâu mấy anh/chị ơi
 
Top