Khung quản trị rủi ro thị trường

MRM

Thành viên mới
Ban Duong_nguyen có khung đấy ko? Khung đó hình như dc các bank bám theo cái dự thảo thông tư quản lý rủi ro của SBV phải ko các bạn
 


Last Day

Verified Banker
Hình như khung thì mỗi ngân hàng đang cố gắng để có thể xây dựng được. Theo những ji em được biết thì hiện tại chưa có chuẩn mực nào cả.
 


dongtruyen

Thành viên mới
Tài liệu này em không down được, anh chị nào down được share lại giúp em với!
 


kimchung84

Thành viên
khung QTRR rất cần thiết nhưng phải xây dựng theo chuẩn và sát với doanh nghiệp
 


hieuth09

Thành viên mới
mình vẫn đang tìm kiếm một số tài liệu về quản lý rủi ro, bạn nào có kinh nghiệm hay tài liệu gì hay share cho bà con với
thanks
 


tombanker

Verified Banker
Theo dự thảo thông tư QTRR của SBV thì NH phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro gồm:
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thị trường
- Rủi ro hoạt động
Hiện nay thì ở VN chưa có chuẩn mực chung nào về hệ thống QTRR, thông tư của SBV gần như là văn bản đầu tiên quy định về hệ thống này. Khi ban hành ra thì các NH cần một lộ trình thời gian để đáp ứng từ từ các quy định.
Tại VN mình thì trước đến giờ các NH chú trọng vào "rủi ro tín dụng", SBV cũng có nhiều văn bản hướng dẫn, quy định quản lý loại rủi ro này. Vì vậy có thể nói là các quy định về rủi ro tín dụng tương đối đầy đủ (dù không thống nhất)
Rủi ro thị trường thì các ngân hàng lớn (có các hoạt động kinh doanh ngoại hối, đầu tư,...) có xây dựng, còn các ngân hàng quy mô nhỏ thì RR thị trường khá là sơ khai, các ngân hàng này có chăng quan tâm nhiều nhất đến "thanh khoản", sợ nhất là hụt tiền :). Tài liệu RR thị trường thuộc loại chuyên sâu, phạm vi của nó cơ bản là về: nguồn vốn, thanh khoản, lãi suất. RR thị trường có thể nói là giám sát của bộ phận nguồn vốn và đầu tư.
Rủi ro hoạt động cũng mới được chú ý và xây dựng gần đây, cơ bản là các NH đều trong quá trình thử nghiệm triển khai theo các mô hình nước ngoài. Rủi ro hoạt động có phạm vi rộng và khó đo lường đánh giá nhất. Khưng rủi ro thế nào còn phải phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm riêng, cơ cấu tổ chức của ngân hàng, mức độ quan tâm, đầu tư của lãnh đạo.
 


Top