Kết quả thi tuyển GDV - Sacombanktuankiet_000

Verified Banker
công việc chỗ nào cũng vất vả, càng gian khó, càng có nhiều kinh nghiệm, sau này có nghĩ việc xin chỗ khác cũng được trân trọng hơn
 

Banker Hub

Top