Kết quả pv Sacobank 15-16/12/2016

Jessica2802 21 Tháng 12 2016

Mình mới pv ở Sacom ngày 15, thấy hẹn 2 tuần mới có kết quả. Mà mình thắc mắc làm gì mà 2 tuần dữ vậy. Lúc phỏng vấn là có người ở bộ phận mình làm việc phỏng vấn trực tiếp luôn mà. Nếu chọn thì đâu cần đến 2 tuần để quyết định. Bạn nào có thông tin gì mới thì cmt lên giúp mình với nhé.
 
 1. View previous comments
 2. dttrung
  dttrung
  28 Tháng 12 2016
 3. Jessica2802
  Jessica2802
  Mình nhận được kq từ tuần trước rồi bạn.
  30 Tháng 12 2016
 4. dttrung
  dttrung
  Vay Tạch roi :(


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  30 Tháng 12 2016
 5. Jessica2802
  Jessica2802
  oh, bạn hỏi một số bạn khác nữa xem sao. Có thể do vt của mình có kq trước.
  30 Tháng 12 2016
 6. dttrung
  dttrung
  Bạn CN VT ak,


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  30 Tháng 12 2016
 7. Jessica2802
  Jessica2802
  Không bạn ơi, mình apply vị trí khác. Đã nhận được mail và điện thoại kêu chuẩn bị hồ sơ, hẹn gọi lại trong tuần mà chưa thấy gọi lại. Hem biết có thay đổi gì không.
  31 Tháng 12 2016
 8. Jessica2802
  Jessica2802
  Mình đã nhận được offer đi làm. Có bạn nào ngày 16/1 đi tranning tập trung không?
  3 Tháng 1 2017
 9. dttrung
  dttrung
  Chúc mừng bạn, :)


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  3 Tháng 1 2017
 10. Nang cong chua
  Nang cong chua
  B thi tuyen vị tri gi vAy


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  3 Tháng 1 2017
 11. huunin02
  huunin02
  Me too :)
  Bạn Jessica2802 làm tại CN nào, mình ở CN QNam.

  Sent from my HTC One_E8 dual sim using U&Bank Mobile app
  3 Tháng 1 2017
 12. View more comments