Review Keomem

Keomem 10 Tháng 1 2017

Kết quả pv gdv vietbank ngay 17/12/2016. Đã có ai được gọi chưa ak?


Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
 
 1. Manhtuanxnk
  Manhtuanxnk
  mình cũng đang chờ
  10 Tháng 1 2017
 2. Keomem
  Keomem
  C cũng pv hom đấy ak. C pv vị trí gì?


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  10 Tháng 1 2017
 3. Keomem
  Keomem
  C có Thong báo của ngân hàng thuong tín chưa?


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  19 Tháng 1 2017