[Infographics] Nợ xấu của hệ thống ngân hàng giảm mạnh trong năm 2018

T888 9 Tháng 1 2019