[HOT] Tài liệu về Quản lý Danh mục cho vay của BTC

hungviet
hungviet
Bình luận: 2Lượt xem: 4,145

hungviet

Founder
Tài liệu này được Phái đoàn Uỷ Ban Châu Âu tại Việt Nam tài trợ thông qua Dự án Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF)

Dịch Anh – Việt: Công ty Đào tạo Nghiệp vụ Ngân Hàng - BTC
Soạn thảo: Dickerson Knight Group, Inc. 2003 Bản quyền thuộc về Dickerson Knight Group, Inc. Tài liệu này chỉ được tái sử dụng với sự đồng ý bằng văn bản của Dickerson Knight Group, 275 Madison Avenue, 6th floor New York, NY 10016.

Password giải nén: ub.com.vn
 

Attachments

  • quan_danh_muc_cho_vay.zip
    1.5 MB · Views: 1,037
Top