Hỏi về tình huống đặc biệt trong Tín dụng: Trả nợ và vay lại trong ngày!?

A13
Bình luận: 31Lượt xem: 13,810

NgoHongSon

Thành viên mới
Đảo nợ quan điểm tín dụng của mình là :
1/ Dùng tiền vay trả nợ khoản vay cũ như bạn giải ngân ra 1 tỷ rồi dùng 1 tỷ này thu nợ 1 khoản vay khác ; Khoản vay đang quá hạn từ có nguồn tiền về bạn thu ngay sau đó giải ngân ra trong ngày ( ngày mai kia cũng vậy) trả lại khoản tiền cho ngừơi đã chuyển vào.
2/ Sẽ không là đảo nợ nếu nguồn tiền về trên tài khoản rõ ràng như tiền hàng Cty A thanh toán cho Cty, Cty báo thu nợ và đề nghị giải ngân thanh toán tiền hàng cho Cty C với chứng từ rõ ràng.
 
Top