hỏi về phân tích

thaobib

Thành viên
18/1/19
5
0
1
khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp cần quan tâm đến các chỉ tiêu nào vậy ạ?