Anth

Adm
Nội dung bài học:
Kiến thức có được sau nội dung học:
  • Đọc, hiểu & phân tích được báo cáo tài chính của bất kỳ doanh nghiệp
  • Biết cách phân tích, xử lý các chỉ số tài chính
  • Xác định được khả năng thanh toán & hoạt động qua bảng báo cáo tài chính
  • Phân tích được tỷ số đòn bẩy tài chính
  • Phân tích được dự toán tài chính
Review học viên:
Ảnh chụp Màn hình 2020-01-06 lúc 4.25.08 CH.png


UB.NET
UB Online
 
Last edited:
Top