[HN] Ban Kinh Tế Trung Ương Tuyển Dụng 6 Công Chức 2017

News

Super Moderator
Bank's User
#1
Ban Kinh Tế Trung Ương Tuyển Dụng 6 Công Chức 2017
Ngày 30/09/1950, Ban Thường vụ Trung ương (khóa I) đã ra Quyết nghị số 57-QN/TW thành lập Ban Kinh tế Trung ương với nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị mọi chủ trương, chính sách về kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo về kinh tế, tài chính. Đồng chí Phạm Văn Đồng (tức Tô) là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đầu tiên (1950 - 1960). Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan Ban Kinh tế Trung ương năm 2017.

I. Đối tượng dự tuyển

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có chuyên ngành đào tạo phù hợp và đạt các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của từng vị trí cần tuyển dụng; có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức (Khoản 1 Điều 36); Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Đảng theo Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:​
 1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;​
 2. Đủ 18 tuổi trở lên​
 3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;​
 4. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;​
 5. Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;​
 6. Có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;​
 7. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí dự tuyển (các chuyên ngành về kinh tế); có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam);​
 8. Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.​

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
 1. Không cư trú tại Việt Nam;​
 2. Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;​
 3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.​
 4. Trong thời gian kỷ luật về Đảng và chính quyền (dưới bất kỳ hình thức nào).​

II. Số lượng, vị trí tuyển dụng
 1. Số lượng tuyển dụng: 06 chuyên viên nghiên cứu và tổng hợp.
 2. Vị trí tuyển dụng:
  • 01 Chuyên viên theo dõi địa phương (Vụ Địa phương);
  • 01 Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Vụ Nông nghiệp – Nông thôn);
  • 01 Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế tổng hợp (Vụ Kinh tế tổng hợp);
  • 01 Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực công nghiệp (Vụ Công nghiệp);
  • 02 Chuyên viên tổng hợp (Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương).
III. Môn thi và hình thức thi

Theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định đối với trường hợp thi tuyển công chức loại C và Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các thí sinh phải thi 04 môn sau:
 1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài (thời gian 180 phút);
 2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo từng vị trí cần tuyển) gồm các phần thi:
  • Thi viết 01 bài (thời gian 180 phút);
  • Thi thuyết trình (nội dung bài thi viết) trên Powerpoint (thời gian 20 phút);
  • Thi trắc nghiệm 01 bài (thời gian 45 phút);
 3. Môn ngoại ngữ: Thi tiếng Anh: Thi viết 01 bài (thời gian 90 phút);
  • Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ: Có một trong các bằng, chứng chỉ sau:
   • Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành tiếng Anh; bằng đại học, sau đại học chuyên ngành khác nhưng học bằng tiếng Anh, tại cơ sở đào tạo (trường đại học) ở nước ngoài được chính phủ nước sở tại công nhận và học ít nhất một nửa thời gian ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam;
   • Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT, chứng chỉ B2 Châu Âu (quy đổi tương đương IELTS 5.5 trở lên) trong thời hạn 24 tháng.
 4. Môn Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy (thời gian 45 phút);
 5. Điều kiện miễn môn tin học văn phòng: (Thực hiện quy định tại Điều 9, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ). Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm (Theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ):​
 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu), có ghi rõ vị trí dự tuyển, thuộc đơn vị nào;​
 2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi người đó đang làm việc, học tập; Bản sơ yếu lý lịch có thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;​
 3. Bản sao Giấy khai sinh; bản sao Chứng minh nhân dân;​
 4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Nếu văn bằng, chứng chỉ của ngước ngoài cấp, bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt có công chứng và Chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;​
 5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (có dán ảnh) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;​
 6. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được (nếu có);​
 7. 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu cỡ 4x6 (trong thời gian 03 tháng).​
Hồ sơ đăng ký dự tuyển chỉ có giá trị cho thi tuyển. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các hồ sơ, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ… để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin đã khai trong hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân. Nếu phát hiện thông tin khai trong hồ sơ không đúng sự thật, văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay thì người đăng ký dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị loại hồ sơ nếu đang xét hồ sơ hoặc chuẩn bị thi tuyển, bị hủy kết quả thi tuyển nếu đã dự thi hoặc bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng nếu đã được tuyển dụng.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2017, vị trí dự tuyển, họ tên và điện thoại liên hệ.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển
 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h ngày 22/11/2017 đến 17h ngày 21/12/2017 (trong giờ hành chính).
 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 210, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.​
 3. Chỉ tiếp nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định tại Thông báo và người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ. Không nhận hồ sơ qua người khác và đường bưu điện.​
 4. Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng.
Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Ban Kinh tế Trung ương không hoàn trả hồ sơ đăng ký thi tuyển và lệ phí thi tuyển.

VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thông báo trên website Ban Kinh tế Trung ương và sảnh tầng 1, Trụ sở cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, (Điện thoại: 08043420).

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:​
 • Phòng 210, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội​
 • Điện thoại: 08043420​
---
(*) Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm!
UB hỗ trợ đăng tin tuyển dụng
 Top