Hệ thống Bài tập, Bài giải và các dạng đề thi Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại

  • Thread starter badday03
  • Start date


phannguyen89

Thành viên
Công nhận cách tính của thầy Dờn khác thực tế quá. Ví dụ cái vụ lãi thi công mà không tính khấu hao
 

Thu bim

Thành viên
Hiện e đang là sinh viên năm cuối e có thể học theo những bài tập trong này dc không ạ? Các a/chị đã tham khảo qua cho e xin ý kiến với ạ
 

Top