Giới thiệu và đánh giá phần mềm lõi Ngân hàng Corebanking T24

Thu Hà NEU 4 Tháng 5 2017

Tài Liệu là một bài nghiên cứu về phần mềm Core Banking chia làm 3 phần:
 1. Giới thiệu về phần mềm core banking
 2. Thực trạng áp dụng core banking T24
 3. Một số hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ ứng dụng CNTT trong các ngân hàng Việt Nam
 

Các file đính kèm:

 1. minvan81291
  minvan81291
  Like!
  4 Tháng 5 2017
 2. acidamin
  acidamin
  dành cho các Anh em cần biết về T24
  17 Tháng 4 2018