GIẢI NGÂN TIỀN MẶT KH CẦM ĐỒ

yokoonly

Senior Specialist
Cầm đồ là KH hạn chế rồi, giải ngân tiền mặt còn hạn chế nữa.
Theo Thông tư 21/2017/TT-NHNN, thì chỉ được giải ngân tiền mặt dưới 100 trđ nhé. Còn muốn GN tiền mặt >100trđ thì phải cam kết người thụ hưởng không có tài khoản ngân hàng.
Nói chung KH nhạy cảm thì nên làm đúng mục đích bạn nhé. Tốt nhất là chuyển khoản.
 Top