Em cần mọi người giúp đỡngquangchinh

Thành viên mới
Câu 1: Đơn vị tỷ đồng
Chỉ Tiêu Tiền gửi giao dịch Các khoản huy động khác
+Vốn nóng 300 700
+Vốn kém ổn định 150 600
+Vốn ổn định 900 300

Nhà quản trị ngân hàng quyết định tỷ lệ dữ trữ thặng dư cho nhu cầu thanh khoản của vốn nóng, kém ổn định và ổn định tương ứng 75%, 20%, 5%. Dự trữ bắt buộc cho vốn nóng, kém ổn định, ổn định trong kỳ đã được xác định dựa trên với bình quân huy động của tháng 6/2013 tương ưng là 20.500.000.000đ, 14.000.000.000đ, và 30.800.000.000đ.

Dư nợ tín dụng tháng 6/2013 là 2.750.000.000.000đ. Tốc độ tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch cho tháng 7/ 2013 là 1.5%
=> Xác định dự trữ thặng dư cho nhu cầu thanh kharon tháng 7/2013.

Câu 2:
NHTM dự kiến đáp ưng thiếu hụt trạng thái thanh khoản ròng kỳ hạn 24h bằng cách bán các chứng khoán thanh khoản như sau:
+Tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, có thời gian đáo hạn còn lại 30 ngày. Tổng mệnh giá 100.000.000.000đ. Nếu bán tháo trong ngày sẽ thu hồi được 85.000.000.000đ.
+ Một phần khoản mục tín dụng bất động sản trị giá 120.000.000.000đ có thời gian đáo hạn còn lại 12 tháng. Nếu bán tháo trong ngày sẽ thu được 85.000.000.000đ
=> Xác định chỉ số thanh khoản kỳ hạn 24h của ngân hàng.
Anh chị giúp em với, em tìm mọi cách vẫn không giải được ạ :((
 

Banker Hub

Top