Điều kiện ứng tuyển và vị trí làm thích hợp

Vudao2019

Thành viên mới
Em học đại học mỏ địa chất có thể xin vào ngân hàng được không anh, chị? Nếu được thì xin vào vị trí nào thì thích hợp?
 

Featured resources

Featured resources

Top