Điều kiện ứng tuyển và vị trí làm thích hợp



Vudao2019

Thành viên mới
Em học đại học mỏ địa chất có thể xin vào ngân hàng được không anh, chị? Nếu được thì xin vào vị trí nào thì thích hợp?
 

Banker Hub

Top