Đề thi nghiệp vụ tín dụng GP bank 28/7/2012

  • Bắt đầu Bắt đầu gau_beo
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

gau_beo

Thành viên
Do thi GB bank xong lại phải cấp tốc đi thi BIDV và thi BIDV xong phải xõa thêm vài ngày nên bi giờ t mới post bài chia sẻ với các bạn được. Vì đề thi khá dễ, thừa nhiều time quá, ra trước thì ngại nên t có ngồi ghi lại được khoảng 80% đề thi hôm đó. Chúc mọi người thành công na ^^

1. Khi xem xét tài chính dự án, chi phí chìm là chi phí phát sinh:
A – Được phân bổ vào chi phí hàng năm
B – Không được phân bổ vào chi phí hàng năm
2. Chỉ cá nhân mới được vay tiêu dùng tại Ngân hàng còn Hộ sản xuất không được vay vì NH cho rằng Hộ sản xuất có quá nhiều người, nên không thể quản lý việc trả nợ được:
A – Đúng
B – Sai
3. Lãi suất cho vay cá nhân so với doanh nghiệp thường:
A- Lớn hơn.
B- Nhỏ hơn.
C – Bằng
4. Cho vay theo HMTD trong 1 giai đoạn cho phép DN được:
A – Rút quá số dư quy định
B – có dư nợ tín dụng tối đa = HMTD
C – Doanh số cho vay nhỏ hơn HMTD
D – Doanh số thu nợ bằng HMTD
5. Tài khoản sử dụng trong cho vay hạn mức thấu chi là:
A – TK tiền gửi thanh toán
B – Tk cho vay
C – Tk vãng lai
D – TK tiền gửi tiết kiệm
6. Hai dự án A và B có cùng tuổi thọ, cùng vốn đầu tư, cùng mức sinh lời. CBTD sẽ chọn dự án B do:
A – Thời gian hoàn vốn của dự án B lớn hơn của dự án A
B – Thời gian hoàn vốn của dự án B nhỏ hơn của dự án A
7. Phân tích uy tín của khách hàng thông qua môi trường làm việc và cách sống thuộc:
A – Phân tích phi tài chính
B – Phân tích tài chính
8. NH đồng ý cho KH vay với HMTD = 20 tỷ, NH sẽ:
A – Chuyển ngay vào TK tiền gửi thanh toán của KH tại NH cho vay
B – Chuyển ngay vào TK tiền gửi thanh toán của KH tại NH khác
C – Chưa giải ngân ngay cho KH
D – Cho phép KH rút tiền mặt hết
9. Cơ sở để NH thực hiện giải ngân là KH sử dụng vốn vay tín dụng được nêu trong hợp đồng tín dụng đã được thỏa thuận giữa NH và KH:
A – Đúng
B – Sai
10. Giấy tờ nào không thuộc tài liệu thuyết minh vay vốn:
A – Dự án đầu tư được phê duyệt
B – Báo cáo tài chính
C – Giấy phép hành nghề
D – Hợp đồng thế chấp
11. Theo quy định, tài sản nào sau đây không được dùng làm TSĐB:
A – Máy móc thiết bị
B – Ô tô
C – Tàu biển
D – Máy bay quân sự
12. Nợ quá hạn 45 ngày được phân loại nợ vào nhóm nào:
A – Nhóm 1
B – Nhóm 2
C – Nhóm 3
D – Nhóm 4
13. Tài sản hình thành trong tương lai là loại tài sản:
A – Thuộc sở hữu của NHTM trước khi cho vay
B – Thuộc sở hữu của KH trước khi vay vốn
C – Thuộc sở hữu của Kh sau khi vay vốn
D – Thuộc sở hữu của NHTM sau khi cho vay
14. Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào không phải là tín dụng:
A – NH mua hối phiếu của DN
B – NH mua khoản phải thu của DN
C – NH mua trái phiếu của NHNN
D – NH mua trái phiếu của DN
15. DN vay trung, dài hạn nhằm mục đích:
A – TRả nợ NH
B – Đầu tư dự án
C – Mua nguyên vật liệu
D – cho DN khác vay
16. Giá trị TSĐB = 10 tỷ, Nh quyết định cho vay 7tỷ. Sau 8 tháng, TSĐB giảm giá trị còn 8 tỷ, NH sẽ:
A – yêu cầu KH bổ sung TSĐB
B – Bán TSĐB để thu nợ
C – Trả lại TSĐB cho Kh và yêu cầu khách hàng thay thế bằng TSĐB khác
D – Cho thuê để lấy tiền bù vào phần còn thiếu
17. Tiền lãi Bao thanh toán được tính trên:
A – Giá trị các khoản phải thu
B – Tiền NH ứng cho KH
C – Giá NH mua khoản phải thu của KH
D – Giá NH mua khoản phải trả
18.Tài sản thuộc loại mua chậm trả dần được đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo có quyền bảo lưu quyền sử dụng trong thời hạn:
A – 10 ngày sau khi ký hợp đồng đảm bảo
B – 15 ngày sau khi ký hợp đồng đảm bảo
C – 20 ngày sau khi ký hợp đồng đảm bảo
D – 25 ngày sau khi ký hợp đồng đảm bảo
19. Người bảo lãnh bị chết hoặc coi như đã chết thì:
A – BL tự chấm dứt
B – người được BL chấm dứt BL
C – Người thừa kế BL tiếp tục thực hiện BL
D – Bên nhận BL kiện các bên liên quan ra tòa
20. Theo quy định, loại tài sản nào sau đây bắt buộc phải đăng ký giao dịch đảm bảo:
A – khoản phải thu
B – hàng tồn kho
C – ô tô vận tải
D – máy bay vận tải
21. Một người vay NH 456 triệu đồng. Trả gốc đều trong 4 năm. Lãi trả vào cuối năm theo số dư nợ thực tế. Tính số lãi phải trả của năm thứ hai. (61,56 tr)
22. Câu hỏi như trên, tính số lãi và gốc phải trả năm thứ 3.(155,04 tr)
23. Thương phiếu 350 triệu được đem đến NH chiết khấu vào ngày 19/8/2011. Thương phiếu hết hạn vào ngày 20/09/2011. Tính số tiền NH nhận được.(6,22 tr)
24. Cho bảng CĐKT dạng đơn giản. Tính hệ số ROA.
25. Bảng như câu 24, tính hệ số nợ
26. Bảng như câu 24, tính hệ số thanh toán tổng quát.
27. Một dự án được coi là có hiệu quả khi:
A – NPV >0, IRR < tỷ suất lợi nhuận yêu cầu A
A – NPV <0, IRR < tỷ suất lợi nhuận yêu cầu
A – NPV >0, IRR > tỷ suất lợi nhuận yêu cầu
A – NPV <0, IRR > tỷ suất lợi nhuận yêu cầu
28. Tổng giá trị hợp đồng là 5480 tỷ đồng. Vốn tự có của DN là 1644 tỷ đồng. DN được 1 NH khác cho vay với HMTD 400 tỷ đồng. GP bank sẽ cho DN vay bao nhiêu nếu mọi điều kiện khác đều đạt tiêu chuẩn.(3436 tr)
( còn 2 câu nữa t ngại ngồi lại ghi quá, cũng k nhớ được)
 
câu 21, 22, 23 bạn không cho lãi suất thì làm kiểu gì, dù sao cũng thank, đề thi rất bổ ích, bạn post tiếp đề thi IQ của ngân hang này được không?
 
câu 21, 22, 23 bạn không cho lãi suất thì làm kiểu gì, dù sao cũng thank, đề thi rất bổ ích, bạn post tiếp đề thi IQ của ngân hang này được không?

Hihi, đúng là t quên mất lãi suất. Thật tình t chỉ định ghi lại câu hỏi lý thuyết, còn bài tập thì đơn giản rùi. IQ và TA của NH này theo format của GMAT. IQ còn làm được, chứ TA thì nói thật t làm k kịp thời gian ý, Vừa dài vừa nhiều từ mới :(
 
Bạn ơi cho mình hỏi câu 12 mình nghĩ cho vào nhóm 3 chứ? thanks b!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,217
Thành viên mới nhất
nhacaiok9
Back
Bên trên