HOT Đề thi BIDV năm 2015

acidamin

Admin
22877


(Đề thi BIDV năm 2015): Ngày 15/5/2015, NH A nhận được yêu cầu chiết khấu của KH một lượng trái phiếu do NH B phát hành vào ngày 15/8/2010, có mệnh giá 300 triệu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi cuối hàng năm. Lãi suất chiết khấu hiện tại của Ngân hàng là 1.2%/tháng. Lãi các năm trước đã được trả cho chủ sở hữu trái phiếu

Câu 1: Chiết khấu Giấy tờ có giá là nghiệp vụ Tín dụng?
A. Sai
B. Đúng
C. Tùy trường hợp cụ thể
D. Không có đáp án nào đúng

Câu 2: Số tiền NH thanh toán cho KH là?
A. 289.2 triệu
B. 321.012 triệu
C. 288.012 triệu
D. Không có đáp án nào đúng

Câu 3: Số tiền chiết khấu là:
A. 11.988 triệu
B. 10.8 triệu
C. 44.988 triệu
D. Không có đáp án nào đúng

Câu 4: Nếu KH mua trái phiếu ngày 16/8/2014 với giá bằng mệnh giá thì lãi suất sinh lời của KH tại thời điểm chiết khấu là:
A. 9.21%/năm
B. 10.01%/năm
C. 9.34%/năm
D. Không có đáp án nào đúng

Câu 5: Nếu KH mua trái phiếu ngày 16/8/2014 với giá là 280 triệu thì lãi suất kỳ vọng của KH là:
A. 7.14%/năm
B. 11%/năm
C. 18.93%/năm
D. Không có đáp án nào đúng
 
Last edited by a moderator:

Featured resources

Featured resources

Top