Crack Microsoft Office 2007 mọi phiên bản đây.

shaker9x

Thành viên mới
#1
Tình hình là lượn qua 1 số trang có post crack, nhưng link die hết r`, nên mình up lên đây.
Cách Crack
- Copy file MSO.dll vào: C:\Program Files\Comm0n (đổi số 0 thành chữ o) Files\Microsoft Shared\OFFICE12
- Vào Word (excel, PP,..)
- Chọn Active bằng điện thoại (dòng thứ 2)
- Nhập số 0 vào tất cả khung
- Chọn Vietnam
- Ok.
Pass : ub.com.vn


http://www.mediafire.com/?szaezcbanuaxidf
 Top