Cho vay nhà ở theo Nghị định 100: Đã giải ngân được 2.700 tỷ đồng

T888

Super Moderator
Bank's User
#1
Đó là con số được thống kê về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 100) trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gửi Quốc hội mới đây.


cho vay nha o theo nghi dinh 100 da giai ngan duoc 2700 ty dong
Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 100, NHNN đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về cho vay, chỉ định 04 NHTM Nhà nước tham gia thực hiện chương trình, quyết định về lãi suất cho vay; đồng thời, có văn bản chỉ đạo NHCSXH: Hướng dẫn nội dung huy động tiền gửi tiết kiệm, xây dựng quy trình, thủ tục cho vay phù hợp với quy định tại Nghị định 100; Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lãi suất cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ về việc cấp nguồn vốn ngân sách thực hiện cho vay nhà ở xã hội, văn bản hướng dẫn về cấp bù lãi suất.

Đối với các TCTD được chỉ định phải tự huy động vốn, được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, các TCTD được chỉ định chưa thực hiện triển khai cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP do chưa được bố trí nguồn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất.

Với NHCSXH, thực hiện theo cơ chế Ngân sách Nhà nước bố trí 50% nguồn vốn, tự huy động 50% nguồn vốn. Tuy nhiên, việc bố trí 50% vốn thực hiện từ nguồn NSNN thấp so với đề nghị của NHCSXH. Trong giai đoạn 2016-2020, Ngân sách Nhà nước bố trí cho NHCSXH để cho vay NOXH theo Nghị định 100 là 2.163 tỷ đồng (trong đó năm 2018 là 500 tỷ đồng, năm 2019 là 663 tỷ đồng, năm 2020 là 1.000 tỷ đồng).

Đến nay, NSNN đã cấp 1.163 tỷ đồng cho NHCSXH để cho vay. Đến ngày 31/3/2020, NHCSXH đã giải ngân được 2.700 tỷ đồng, dư nợ là 2.570 tỷ đồng với 7.749 khách hàng còn dư nợ.

QC

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Link báo gốc: Cho vay nhà ở theo Nghị định 100: Đã giải ngân được 2.700 tỷ đồng
 


Top