Cho mình hỏi: khác biệt giữa negotiation, deferred payment và payment by acceptance