Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi U

More threads by hungviet

trung_1987

Thành viên
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Trung
Ngân hàng đã đỗ: Vietabank
Vị trí: Định giá
Nickname nhận Tín dụng: trung_1987
 

quynhnguyen132

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí:Chuyên viên giao dịch viên
Nickname nhận Tín dụng: quynhnguyen132
 

ledinhthi

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Lê Đình Thi
Ngân hàng đã đỗ: Sacombank
Vị trí: CVQHKH
Nick name nhận: ledinhthi
 

doha91

Thành viên tích cực
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

"không chỉ là Ngân hàng trong nước mà cả Ngân hàng trong nước nữa" :D
 

khue89st

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Vũ Như Khuê
Ngân hàng đã đỗ: HSBC Việt Nam
Vị trí: Driect sale.
Nick name nhận: khue89st
Thanks so much!
 

boybl1990

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Đặng Thế Huy
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí: CV QHKH
Nickname nhận Tín dụng: boybl990
 

tryforget

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Triệu Toàn Khánh
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Nickname nhận tín dụng: tryforget
 

blackjack2312

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Lê Quốc Bảo
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí: QHKH Cá nhân
Nickname nhận Tín dụng: blackjack2312
 

frostcat

Thành viên tích cực
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

mình chỉ dc gọi điện thoại, mình chụp hợp đồng thử việc dc hok bạn?
 

kiyachi

Verified Banker
Re: Chào mừng Tân Bankers mùa tuyển dụng 2013! Tặng 20.000 Tín dụng & Đặc cách vào Bankers Box cho mỗi UBers đỗ vào Ngân hàng trong năm 2013

Họ và tên: Lê Thiên Lý
Ngân hàng đã đỗ: BIDV
Vị trí: Chuyên viên giao dịch viên
Nickname nhận tín dụng: kiyachi
 

Top