Cấp lại sổ tiết kiệm mới?

viensoinho16

Verified Banker
4/6/12
88
18
0
Các bạn có kinh nghiệm cho mình hỏi vấn đề này với, many tks: Khách hàng có quyền yêu cầu cấp lại (hoặc không cấp lại) sổ tiết kiệm trong trường hợp nhận chuyển nhượng sổ tiết kiệm không?