CQNN Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng 42 chỉ tiêu viên chức (08/01 - 04/02/2016)

hangmap

Super Moderator
Bank's User
#1
Cảng vụ hàng không miền Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Nam. Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc tạm giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp năm 2015; Quyết định số 2889/QĐ-CHK ngày 25/12/2015 của Cục Hàng không Việt Nam về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 (đợt 2) của Cảng vụ hàng không miền Nam,
Cảng vụ hàng không miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau:
[/IMG]


Tải Mẫu đơn đăng ký dự tuyển tại đây
 Top