CQNN Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 [19.05.2016]

hangmap

Super Moderator
Bank's User
#1
Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức trách hàng không tại cảng hàng không, sân bay). Căn cứ vào quyết định số 1120a/QĐ - BNV ngày 27/10/2014 của Bộ Nội vụ; số 546/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2015 về việc giao bổ sung số lượng người làm việc choCảng vụ hàng không miền Bắc; Quyết định số 500/QĐ-CHK ngày 11/4/2016 của Cục HKVN về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ theo vị trí việc làm của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau:
1. Số lượng: 40 chỉ tiêu
2. Vị trí tuyển dụng:
TTVị tríSố lượng
1Chuyên viên Giám sát An ninh hàng không03
2Chuyên viên trực hệ thống APIS01
3Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không04
4Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không02
5Chuyên viên Quản lý quy hoạch đất đai, quy hoạch và xây dựng01
6Chuyên viên Quản lý khai thác cảng và môi trường01
7Chuyên viên Pháp chế02
8Kế toán viên01
9Chuyên viên Tổ chức - Nhân sự; Đào tạo; Tiền lương - Chế độ chính sách04
10Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ01
11Chuyên viên Đầu tư, xây dựng cơ bản02
12Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Điện Biên03
13Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Vinh02
14Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Đồng Hới04
15Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Cát Bi03
16Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại Thọ Xuân06
[TBODY] [/TBODY]
3. Điều kiện cụ thể về trình độ theo vị trí việc làm của Cảng vụ hàng không miền Bắc chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 500/QĐ-CHK ngày 11/4/2016 của Cục HKVN.
4. Địa điểm và thời gian làm việc; Chế độ đãi ngộ; Điều kiện đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ; Hình thức tuyển dụng; Môn thi; Phí dự thi tuyển chi tiết tại Thông báo số 719/TB-CVMB ngày 15/04/2016 của Cảng vụ hàng không miền Bắc.
5. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức chi tiết tại đây.
Trân trọng cảm ơn!
 


covanl

Thành viên tích cực
Ko có vị trí Kiểm hóa nhỉ ;)
 


covanl

Thành viên tích cực
Ở cảng ko thấy nhìu a kiểm woá. Xem tờ khai ..... Đếm ấy mà
 


Lampro1010

Thành viên
Ở cảng ko thấy nhìu a kiểm woá. Xem tờ khai ..... Đếm ấy mà
Thế chắc là vị trí giám sát an ninh hay giám sát an toàn hàng không chắc. Mà cái này là viên chức có phải công chức đâu. Không ngon như hải quan đâu :p
 


covanl

Thành viên tích cực
Sax viên chức và công chức giống nhau mà.
 


covanl

Thành viên tích cực
Thanks bác thông não e.
 


nemok

Thành viên tích cực
Thế chắc là vị trí giám sát an ninh hay giám sát an toàn hàng không chắc. Mà cái này là viên chức có phải công chức đâu. Không ngon như hải quan đâu :p
Khác nhau nhưng đều là biên chế NN cả. KHác hải quan thì mình công nhận, nhưng mà viên chức chưa bao giờ được gọi là kém công chức cả :)))))
 


nemok

Thành viên tích cực
Cho mình hỏi mục 8, 9: Kế toán và cv Tổ chức - Nhân sư; Đào tại; Tiền lương - Chế độ chính sách; 2 mục này thì bằng Tài chính - NGân hàng có nộp được không nhỉ? Kế toán viên có nhất định phải chuyên ngành kế toán!!! Y/c tuyển dụng k nói rõ gì cả!
 Top