Các ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau

T888

Super Moderator
Bank's User
20/3/13
9,479
1,256
113
ub.edu.vn
Các ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau

Theo NHNN, trong tuần 4-8/5, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND bình quân đạt 59.788 tỷ đồng/ngày, tăng mạnh 20.304 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin hoạt động ngân hàng trong tuần đầu tiên của tháng 5 (4-8/5/2020).

Theo NHNN, trong tuần trước, lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,4%/năm.
Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,5%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 298.939 tỷ đồng, bình quân 59.788 tỷ đồng/ngày, tăng 20.304 tỷ đồng/ngày so với tuần 27 – 29/04/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 137.413 tỷ đồng, bình quân 27.483 tỷ đồng/ngày, tăng 9.401 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (66% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (17% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 12%.

So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch VND trong tuần có xu hướng dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 2,03%/năm, 2,2%/năm và 2,7%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có có xu hướng dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,16%/năm, 0,25%/năm và 0,68%/năm.

Ngọc Bích
Theo Nhịp sống kinh tế

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Link báo gốc: Các ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau