HOT Các Chi nhánh Agribank có công văn chính thức tuyển dụng Đợt 1/2020

emcocghe

Administrator
Bank's User
Để thuận tiện cho các bạn trong quá trình theo dõi các tin tuyển dụng của Agribank Đợt 1/2020, Team UB cập nhật đến các bạn Danh sách các Chi nhánh đã có công văn chính thức. Các chi nhánh sẽ tiếp tục cập nhật trong thời điểm tới <3

Tính đến ngày, 15/09 đã có 57/82 chi nhánh đã có công văn chính thức. Chỉ tiêu tính đến hiện tại: 471 chỉ tiêu.

KHU VỰC PHÍA BẮC - MIỀN NÚI CAO, BIÊN GIỚI:

KHU VỰC TRUNG DU BẮC BỘ:

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG


KHU VỰC MIỀN TRUNG:
KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG


KHU VỰC TÂY NGUYÊN

KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

KHU VỰC TÂY NAM BỘ

 
Last edited:

Featured resources

Featured resources

Top