CQNN Bộ tài chính Trường bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tuyển dụng 7 chỉ tiêu Công chức năm 2013 tại HN và HC

  • Bắt đầu badday03
  • Ngày bắt đầu
THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển cán bộ viên chức năm 2013
Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-BTC ngày 02/4/2013 của Bộ Tài chính v/v phê duyệt Đề án xét tuyển dụng viên chức Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính năm 2013, Trường BDCB tài chính thông báo nội dung xét tuyển Đợt 01 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng, ngạch tuyển dụng

Số chỉ tiêu tuyển dụng Đợt 01 của Trường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 07 chỉ tiêu theo cơ cấu như sau:

STTKhu vực tuyển dụngNgạch Giảng viên (15.111)Ngạch Chuyên viên (01.003)
1Hà Nội:
- Phòng Hợp tác quốc tế
- Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính
01
02
2Thành phố Hồ Chí Minh
- Phân hiệu Miền Nam
0103
Tổng số0106

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

a/ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào Trường BDCB tài chính:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;
b/ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Ngoài ra, thí sinh dự tuyển vào ngạch Giảng viên phải có thêm điều kiện sau: Có ngoại hình ưa nhìn, không nói lắp, nói ngọng, không bị khuyết tật, chiều cao: Nam từ 160 cm trở lên, Nữ từ 155 cm trở lên.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

a/ Ngạch Giảng viên:
- Trình độ Thạc sỹ trở lên đúng các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại các trường Đại học kinh tế trong nước và tại các trường Đại học nước ngoài được Việt Nam công nhận.
b/ Ngạch Chuyên viên:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại trung bình khá trở lên đúng các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Hành chính học, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học trong nước hoặc các trường Đại học nước ngoài được Việt Nam công nhận.
- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào Phòng Hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp Đại học chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) loại khá trở lên chuyên ngành kinh tế tài chính bằng tiếng Anh tại các trường: Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân hoặc các trường Đại học nước ngoài được Việt Nam công nhận.
Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học của các ngạch xét tuyển:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức.
- Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên.
Chú ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh B:
- TOEFL: 450 trở lên (PBT), 42 trở lên (IBT)
- IELTS: 4.5 trở lên;
- TOEIC: 450 trở lên.
- Nếu thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài thì không cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

4. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 đính kèm thông báo;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) theo mẫu số 02 đính kèm thông báo;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế v/v hướng dẫn khám sức khỏe (theo mẫu Phụ lục 02 của Thông tư);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Ba ảnh 3 cm x 4 cm chụp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25 cm x 32 cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ).
Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển.
Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện. Người dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.
Người dự tuyển chỉ được nộp một bộ hồ sơ vào một ngạch và một đơn vị đăng ký dự tuyển duy nhất.

5. Hình thức xét tuyển
a/ Xét hồ sơ dự tuyển và kết quả học tập
Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần quy định và đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, điều kiện ngạch dự tuyển như trên.
Xét kết quả học tập bao gồm cả điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b/ Phỏng vấn trực tiếp
Những thí sinh có hồ sơ đạt theo quy định sẽ tiếp tục tham gia phần thi phỏng vấn trước Ban chấm phỏng vấn gồm 2 phần, nội dung cụ thể như sau:
- Phần kiến thức chung:
+ Quan điểm, nhận thức và kiến thức về quản lý hành chính và quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và quản lý kinh tế, tài chính.
+ Trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc đăng ký dự tuyển và văn hoá công sở.
+ Nhận thức và hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.
- Phần kiến thức nghiệp vụ ngạch đăng ký dự tuyển: chuyên môn theo từng lĩnh vực ngạch đăng ký dự tuyển.
Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch giảng viên phải soạn giáo án và giảng 01 bài với nội dung theo chuyên ngành đào tạo, đăng ký trước với Hội đồng xét tuyển dụng, thời gian giảng là 01 tiết (45 phút).

6. Cách tính điểm, cách xác định người trúng tuyển
a/ Cách tính điểm:
- Điểm học tập được xác định bằng bình quân gia quyền kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;
- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;
- Điểm phỏng vấn trực tiếp được xác định bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên của Ban chấm phỏng vấn đối với 2 phần và được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 02.
- Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập nhân hệ số 01 + Điểm tốt nghiệp (hoặc điểm bảo vệ luận văn) nhân hệ số 01 + Điểm phỏng vấn trực tiếp nhân hệ số 02.
- Đối với những thí sinh tốt nghiệp các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 02:
Điểm học tập được tính bằng bình quân gia quyền điểm của các môn học (gồm cả điểm thi tốt nghiệp, chuyên đề hoặc luận văn), cụ thể:

Điểm học tập = Tổng (điểm các môn học (gồm cả điểm tốt nghiệp, chuyên đề hoặc luận văn) x số đơn vị học trình) / Tổng số đơn vị học trình

Những thí sinh tốt nghiệp tại các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà trên bảng điểm không có thang điểm 10 thì cách chuyển đổi sang thang điểm 10 như sau:
- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A, B, C, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:
A (8,5-10) quy đổi thành 9,25
B (7,0-8,4) quy đổi thành 7,7
C (5,5-6,9) quy đổi thành 6,2
D (4,0-5,4) quy đổi thành 4,7
F (dưới 4) quy đổi thành 2,0
- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:
A+ (9,0-10) quy đổi thành 9,50
A (8,5-9,0) quy đổi thành 8,75
B+ (8,0-8,4) quy đổi thành 8,20
B (7,0-7,9) quy đổi thành 7,45
C+ (6,5-6,9) quy đổi thành 6,70
C (5,5-6,4) quy đổi thành 5,95
D+ (5,0-5,4) quy đổi thành 5,2
D (4,0-4,9) quy đổi thành 4,5
F (dưới 4) quy đổi thành 2,0
- Nếu trên bảng điểm ghi điểm các môn học xuất sắc, tốt, rất khá, khá, đạt, không đạt và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 như sau:
- Xuất sắc: quy đổi bằng trung bình của điểm Xuất sắc là 9,5
- Tốt: quy đổi bằng trung bình của điểm Giỏi là 8,5
- Rất khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Khá là 7,5
- Khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình khá là 6,5
- Đạt: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình là 5,5
- Không đạt: quy đổi bằng trung bình của điểm Yếu là 4,5
- Điểm học tập trung bình toàn khoá được tính theo thang điểm 10.
- Nếu trên bảng điểm có điểm các môn điều kiện như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng hoặc điểm thi tốt nghiệp các môn điều kiện như: môn kinh tế chính trị, môn chủ nghĩa xã hội khoa học thì điểm các môn trên không tính vào điểm trung bình học tập toàn khoá học.
- Tổng điểm xét tuyển (đối với những thí sinh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) = Điểm học tập nhân hệ số 02 + Điểm phỏng vấn trực tiếp nhân hệ số 02.

b/ Cách xác định người trúng tuyển:
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, phải tham dự đủ các phần thi, có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn trực tiếp đạt từ 50 điểm trở lên và tính trong phạm vi từ người có tổng số điểm xét tuyển cao hơn cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng ngạch dự tuyển.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn trực tiếp cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn trực tiếp bằng nhau thì Giám đốc Trường BDCB tài chính quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sỹ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì Giám đốc Trường BDCB tài chính quyết định người trúng tuyển.

Lưu ý:
- Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải mang hồ sơ gốc đến để đối chiếu, nếu Trường BDCB tài chính phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.
- Trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng, Giám đốc Trường BDCB tài chính quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó theo phương pháp xác định người trúng tuyển nêu trên.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển
a/ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2013 đến hết ngày 24/5/2013.
b/ Địa điểm nộp hồ sơ:
- Văn phòng Trường: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 205, tầng 2), số 04, ngõ I, Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 043.9716632, Fax: 043.9716638. Website: www.ift.edu.vn
- Phân hiệu Miền Nam: tầng 3, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại (fax): 083.9300851.

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 260.000 đ/người dự tuyển.

File đính kèm gồm Thông báo và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển, Sơ yếu lí lịch tự thuật ở cuối file nhé.
 

Đính kèm

  • Truong BDCB Tuyen cong chuc 2013.rar
    22.6 KB · Xem: 702
Có 6 chỉ tiêu chạ biết thi cử kiểu giề !!!!!!!!!đặt gạch hóng hớt nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
....lần đầu tiên thấy hồ sơ của mình đủ điều kiện dự tuyển đấy...cơ mà sao những 260k...đắt thế.Lại xét tuyển kiểu này thì bao giờ mới xét đến loại 6.54 như mềnh nhỉ :D
 
Từ năm ngoái đến năm nay các cơ quan nhà nước tuyển dụng nhiều nhỉ :)
Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính đợt tuyển lần này là đợt thứ 2 rồi đấy :) Năm ngoái cũng tuyển một lần nhưng chỉ tiêu nhiều hơn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,090
Số bình luận
527,569
Tổng số thành viên
349,626
Thành viên mới nhất
jschlattmerch
Back
Bên trên