CQNN Bộ Tài chính thông báo thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Anth

Adm
Bộ Tài chính thông báo thi kiểm toán viên,
kế toán viên năm 2020


Thời gian nhận hồ sơ:
Đến 17h ngày 17/11/2020 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ)

Thời gian thi dự kiến:
- Đợt 1: Từ ngày 19-20/11/2020
- Đợt 2: Từ ngày 26-27/12/2020

Địa điểm thi dự kiến:
- Miền Bắc: Tại Hà Nội.
- Miền Nam: Tại TP. Hồ Chí Minh.


Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.42.41 SA.png
Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.42.54 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.43.04 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.43.15 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.43.48 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.01 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.13 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.25 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.36 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.48 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.44.58 SA.png

Ảnh chụp Màn hình 2020-11-11 lúc 11.45.12 SA.png

Nguồn: mof.gov.vn
 

Attachments

 • Ho so thi Ke toan vien 2020.doc
  110.5 KB · Views: 7
 • Ho so thi kiem toan vien 2020.docx
  21.8 KB · Views: 6
 • Ho so thi sach hach 2020.doc
  80.5 KB · Views: 7
 • The du thi.docx
  12.5 KB · Views: 6

Featured resources

Featured resources

Top