Basel II (full copy)

quataxo

Thành viên tích cực
cám ơn bạn nhiều nhé, mình đang chuẩn bị làm đề tài về vấn đề rủi ro thị trường mà đang thiếu tài liệu quá:)
 

Featured resources

Featured resources

Top