BacABank BacABank tuyển dụng nhiều vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG [30.04.2017]

cocghe266 19 Tháng 4 2017


[​IMG]

Click vào tên đợt tuyển để xem chi tiết.

1. [BAC A BANK] Chi nhánh Vĩnh Phúc tuyển dụng

2. [BAC A BANK] Chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng

3. [BAC A BANK] Chi nhánh Huế Tuyển dụng

4. [BAC A BANK] Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng

5. [BAC A BANK] Chi nhánh Gia Lâm tuyển dụng

6. [BAC A BANK] Khối Tài chính- Kế toán tuyển dụng

7. [BAC A BANK] Khối Thẩm định và Quản lý Tín dụng -Tuyển dụng

8. BAC A BANK Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng

9. BAC A BANK Chi nhánh Đông Anh Tuyển dụng

10. BAC A BANK Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng

11. [BAC A BANK] Khối Vận hành tuyển dụng

12. BAC A BANK- Khối Ngân hàng Bán buôn tuyển dụng

13. BAC A BANK Tuyển dụng vị trí Lễ tân- Văn phòng Tổng Giám đốc

14. BAC A BANK Tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng (miền Trung- miền Nam)

15. BAC A BANK Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng (miền Bắc)

16. BAC A BANK Chi nhánh Cần Thơ tuyển dụng

17. BAC A BANK Chi nhánh Quảng Bình tuyển dụng

18. BAC A BANK Chi nhánh Kiên Giang tuyển dụng

19. BAC A BANK Chi nhánh Phan Đăng Lưu tuyển dụng

20. BAC A BANK Chi nhánh Hồ Chí Minh tuyển dụng

Cách thức ứng tuyển: click vào tên đợt tuyển để xem chi tiết.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2017


BacABank
 
  1. hoangvo1289
    19 Tháng 4 2017
  2. yamato
    yamato
    谢谢你
    19 Tháng 4 2017