BacABank BacABank thông báo tuyển dụng nhiều vị trí [20.08]


STT​
Vị trí tuyển dụng Hạn chót nộp hồ sơ Chi tiết từng vị trí
1Giám đốc phòng giao dịch (Đông Anh) 20.08.2017Tại đây
2Kiểm soát viên (Đông Anh)
20.08.2017
Tại đây
3Nhân viên ngân quỹ (Đông Anh)
20.08.2017
Tại đây
4Giám đốc phòng giao dịch
20.08.2017
Tại đây
5Nhân viên ngân quỹ (Gia Lâm)
20.08.2017
Tại đây
6Kiểm soát viên PGD (Hoài Đức)
20.08.2017
Tại đây
7Nhân viên ngân quỹ (Gia Lâm)
20.08.2017
Tại đây
8Kiểm Soát viên (Hoài Đức)
20.08.2017
Tại đây
[TBODY] [/TBODY]
Hướng Dẫn Ứng Tuyển

  • Ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel qua email: [email protected].
  • Xem chi tiết hướng dẫn ứng tuyển trong từng vị trí​
Tin tuyển dụng UB hỗ trợ BacABank đăng tuyển
 

Featured resources

Featured resources

Top