Anh chị cho em hỏi cách làm bài tập này ạ

Up_vutbay

Thành viên mới
7/11/13
1
0
0
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tự nâng cao chất lượng sản phẩm. TỔng vốn đầu tư của dự án là 17000 triệu đồng và được huy động từ 3 nguồn vốn.
Nguồn 1: vay 10500 tr đồng - kỳ hạn quý - lãi suất 1.2%/tháng
Nguồn 2: vay 5500 tr đồng - kỳ hạn 6 tháng - lãi suất 1.1%/tháng
Nguồn 3: vay 1000 tr đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 1%/tháng
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm là 6500 tr đồng. Chi phí các loại (chưa có khấu hao và lãi vay) năm thứ 1 dự kiến là 2900 tr đồng, năm thứ 2 là 3100 tr đồng, sau đó giữ ổn định ở mức 3300 tr đồng. Nếu đời dự án là 15 năm và cứ 3 năm lại đại tu 1 lần mỗi lần hết 200 tr đồng.
Sau khi lập dự án được doanh nghiệp kết luận như sau
1.Dự án được đánh giá là có tính khả thi với NPV = 4000 tr đồng
2.Mức lãi suất cao nhất dự án có thể chấp nhận đc là r=12%
Hãy thẩm định đánh giá của doanh nghiệp
 

lolina

Thành viên
6/4/14
6
0
1
27
Bạn kẻ bảng gồm có những chỉ tiêu sau rồi điên vào:
1, đt tscd (=0)
2, dt
3, cf chua ke kh,lv
4, lv
5, kh
6, cf đại tu
7, lntt
8, lnst
9, trả gốc
10,ncf
Sau đó tính npv
 

lolina

Thành viên
6/4/14
6
0
1
27
Bạn kẻ bảng gồm có những chỉ tiêu sau rồi điên vào:
1, đt tscd (=0)
2, dt
3, cf chua ke kh,lv
4, lv
5, kh
6, cf đại tu
7, lntt
8, lnst
9, trả gốc
10,ncf
Sau đó tính npv