ai phỏng vấn sacombank vị trí CV Khách hàng cá nhân rồi vào chia sẻ kinh nghiệm với ạMi Vuong

Thành viên mới
Có bạn nào biết công việc CVTV của Sacombank chủ yếu làm gì k? Giữa CVTV và GDV thì cái nào ổn hơn nhỉ ?!
 

Banker Hub

Top