HOT Agribank Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Thông báo Tuyển dụng năm 2021
agribank1.jpg


A. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

KHU VỰC PHÍA BẮC - MIỀN NÚI CAO, BIÊN GIỚI:
 • Chi nhánh Hà Giang (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 12/10/2021
 • Chi nhánh Sơn La (20 chỉ tiêu): Chậm nhất đến 10 giờ ngày 27/9/2021
 • Chi nhánh Lai Châu (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021
 • Chi nhánh Cao Bằng (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021
 • Chi nhánh Điện Biên (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 14/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021
 • Chi nhánh Lạng Sơn (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021
 • Chi nhánh Lào Cai I (dự kiến)​
 • Chi nhánh Lào Cai II (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ 01/09/2021 đến 07/09/2021
 • Chi nhánh Bắc Kạn (06 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 29/9/2021
KHU VỰC TRUNG DU BẮC BỘ:
 • Chi nhánh Thái Nguyên (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 01/10/2021
 • Chi nhánh Nam Thái Nguyên: Hạn hồ sơ trong ngày 23/9/2021
 • Chi nhánh Hoà Bình (19 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 05/10/2021
 • Chi nhánh Đông Quảng Ninh (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 17/9/2021
 • Chi nhánh Tây Quảng Ninh (12 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 28/9/2021
 • Chi nhánh Quảng Ninh (dự kiến 20 chỉ tiêu): Hạn nộp sơ từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 16/11/2021
 • Chi nhánh Phú Thọ (20 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 24/9/2021
 • Chi nhánh Phú Thọ II (7 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 06/10/2021
 • Chi nhánh Tuyên Quang (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/10/2021 đến hết 20/10/2021
 • Chi nhánh Yên Bái (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2021 đến ngày 06/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Giang (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ 02 ngày, ngày 02 và 03/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Giang II (12 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 01/10/2021
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
 • Chi nhánh Đông Anh (15 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021
 • Chi nhánh Gia Lâm:
 • Chi nhánh Tây Đô (02 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Đống Đa (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 08/10/2021 đến ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh Mê Linh (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh Cầu Giấy(02 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh Thăng Long (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021
 • Chi nhánh Hoàng Mai (03 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 20 đến 26/10/2021
 • Chi nhánh Nam Hà Nội (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 27/10/2021
 • Chi nhánh Tây Hà Nội (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021
 • Chi nhánh Tam Trinh (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15-11-2021 đến 19-11-2021
 • Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 11-11-2021 đến hết ngày 15-11-2021
 • Chi nhánh Tràng An (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 17/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021
 • Chi nhánh Hà Tây (15 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 19/10/2021
 • Chi nhánh Tây Hồ (06 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021
 • Chi nhánh Hoàn Kiếm (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 8 đến 10-11-2021
 • Chi nhánh Hùng Vương (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 22-11-2021 đến ngày 23-11-2021
 • Chi nhánh Thanh Trì (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 15-11-2021 đến ngày 19-11-2021
 • Chi nhánh Mê Linh (06 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 20/11/2021
 • Chi nhánh Láng Hạ (03 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ​
  từ ngày 22/11/2021 đến ngày 23/11/2021
 • Chi nhánh Hà Nội I (07 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 02/12/2021
 • Chi nhánh Thủ Đô (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021
 • Chi nhánh Hà Tây I (15 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 29/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021
 • Chi nhánh Hà Nội II (06 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 14/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021
 • Chi nhánh Trung Yên (03 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/12/2021
 • Chi nhánh Hưng Yên (13 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Trong 02 ngày, từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021, buổi sáng từ 08h00' đến 11h00', buổi chiều từ 14h00' đến 17h00
 • Chi nhánh Hưng Yên II (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Trong 2 ngày làm việc từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 12/10/2021
 • Chi nhánh Ninh Bình (02 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 17/9/2021 đến ngày 21/9/2021
 • Chi nhánh Ninh Bình bổ sung chỉ tiêu (01 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 12/11/2021
 • Chi nhánh Nam Ninh Bình(05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021
 • Chi nhánh Hà Nam I (dự kiến)​
 • Chi nhánh Hà Nam II (dự kiến)​
 • Chi nhánh Bắc Ninh (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 18/9/2021 đến hết ngày 23/9/2021
 • Chi nhánh Bắc Ninh II (dự kiến)​
 • Chi nhánh Thái Bình (dự kiến)​
 • Chi nhánh Bắc Thái Bình (dự kiến)​
 • Chi nhánh Bắc Nam Định (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 10/09/2021 đến ngày 14/09/2021
 • Chi nhánh Nam Định (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021
 • Chi nhánh Hải Dương (18 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 16/9/2021
 • Chi nhánh Hải Dương II (12 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 16/9/2021
 • Chi nhánh Hải Phòng (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 01/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Hải Phòng (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ 3 ngày, từ ngày 15,18,19/10/2021
 • Chi nhánh Đông Hải Phòng (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ 4 ngày từ ngày 16, 17, 18, 20 tháng 9/2021
 • Chi nhánh Vĩnh Phúc (07 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Vĩnh Phúc II (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 01/10/2021 đến 15/10/2021
KHU VỰC MIỀN TRUNG:
 • Chi nhánh Nam Thanh Hoá (16 chỉ tiêu): Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp vào thứ 7, chủ nhật các ngày 02 – 03 tháng 10 năm 2021 và ngày 09 – 10 tháng 10 năm 2021
 • Chi nhánh Thanh Hoá (25 chỉ tiêu): Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp vào thứ 7, chủ nhật các ngày 02 - 03/10/2021 và ngày 09 - 10/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Thanh Hoá (19 chỉ tiêu): Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp vào thứ 7, chủ nhật các ngày 02-03/10/2021 và ngày 09-10/10/2021
 • Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/9/2021
 • Chi nhánh Nghệ An (03 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ buổi sáng ngày 13/10/2021, từ 8h00 đến 12h00
 • Chi nhánh Tây Nghệ An (14 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 07/10/2021 đến hết 11/10/2021
 • Chi nhánh Nam Nghệ An (07 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021
 • Chi nhánh Hà Tĩnh (13 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021
 • Chi nhánh Hà Tĩnh II (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021
 • Chi nhánh Quảng Bình (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 27/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Quảng Bình (13 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 21/10/2021
 • Chi nhánh Quảng Trị (13 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 12/11/2021
 • Chi nhánh Quảng Nam (16 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 16/11/2021
KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:
 • Chi nhánh Khánh Hoà (14 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 30/10/2021
 • Chi nhánh Phú Yên (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/9/2021
 • Chi nhánh Quảng Ngãi:​
  • Đợt 1 (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021
  • Đợt 2 (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 25/10/2021 đến 17h00 ngày 29/10/2021
 • Chi nhánh Ninh Thuận (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021
 • Chi nhánh Bình Thuận (19 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày đến hết 30/9/2021
 • Chi nhánh Bình Định (16 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 08/10/2021
 • Chi nhánh Nam Đà Nẵng (12 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 24/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021
KHU VỰC TÂY NGUYÊN:
 • Chi nhánh Gia Lai (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Đông Gia Lai (dự kiến)​
 • Chi nhánh Đắk Lắk (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 03/10/2021
 • Chi nhánh Bắc Đắk Lắk (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 17/10/2021
 • Chi nhánh Kon Tum (8 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 29/10/2021
 • Chi nhánh Đắk Nông (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021
 • Chi nhánh Lâm Đồng (16 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021
 • Chi nhánh Lâm Đồng II (17 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ:
KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 • Chi nhánh Hậu Giang (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 06/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021
 • Chi nhánh Tiền Giang (19 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 10/11/2021
 • Chi nhánh Đồng Tháp (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Cà Mau (07 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 18/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021
 • Chi nhánh Vĩnh Long (17 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 11/10/2021
 • Chi nhánh Sóc Trăng (03 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2021.
 • Chi nhánh Cần Thơ (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh Cần Thơ II (05 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
 • Chi nhánh An Giang (11 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 01/10/2021
 • Chi nhánh Kiên Giang (09 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/10/2021
 • Chi nhánh Kiên Giang II (10 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021
 • Chi nhánh Phú Quốc (04 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2021
 • Chi nhánh Bạc Liêu (07 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 20/09/2021 đến hết 30/09/2021
 • Chi nhánh Bến Tre (22 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021
 • Chi nhánh Long An (21 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Đông Long An (13 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021
 • Chi nhánh Trà Vinh (12 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2021
B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN

1. Điều kiện chung:


- Ứng viên có quốc tịch Việt Nam, có lý lịch rõ ràng: đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu công việc, không bị dị tật.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng,...

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank tại từng vị trí tuyển dụng. Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55 m trở lên.

- Có đơn đăng ký tuyển dụng (hoặc phiếu đăng ký dự tuyển); cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng.

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

2. Trình độ đào tạo

a) Trình độ chuyên môn: Ứng viên có bằng đại học, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển Tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh ....).

b) Ngoại ngữ: Ứng viên tuyển dụng phải có chứng chỉ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5, TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 450. Các chứng chỉ tiếng Anh trên phải do các đơn vị sau cấp: Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (IIG Việt Nam), Hội đồng Anh, Hội đồng khảo thí tiếng Anh trường Đại học Cambridge và tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển còn thời hạn hiệu lực.

c) Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ TT&TT tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014.
Nguồn: Tổng hợp theo công văn thông báo tuyển dụng của từng Chi nhánh.
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999/ 024.3905.3939

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518 // 024.3905.3939

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3999.2518| Email: cskh@ubgroup.vn | Website: Trang chủ | UB Academy
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,081
Tổng số thành viên
351,411
Thành viên mới nhất
liem1996
Back
Bên trên