ACB ACB tuyển dụng 62 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG với hàng nghìn chỉ tiêu trong tháng 4 & 5/2017

ACB 19 Tháng 4 2017

[​IMG]

STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc

1​

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

2​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

3​

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

4​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

5​

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

6​

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

7​

GIAO DỊCH VIÊN

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

8​

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

9​

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

10​

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TIỀN VAY

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc

11​

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - HÀ NỘI

Hà Nội

12​

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - TP. HÀ NỘI

Hà Nội

13​

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN (RM-PB)

Hồ Chí Minh

14​

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Hồ Chí Minh

15​

GIAO DỊCH VIÊN - KV HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh

16​

CTV HÀNH CHÍNH & TÍN DỤNG - TT PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG

Hồ Chí Minh

17​

CTV NHÂN SỰ - P.QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Hồ Chí Minh

18​

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ CHỨNG TỪ - HỘI SỞ

Hồ Chí Minh

19​

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Hồ Chí Minh

20​

CHUYÊN VIÊN ETL - PHÒNG DATAWAREHOUSE & BI

Hồ Chí Minh

21​

CHUYÊN VIÊN ETL - DỰ ÁN ERP

Hồ Chí Minh

22​

NV VẬN HÀNH HỆ THỐNG THẺ & ATM

Hồ Chí Minh

23​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh

24​

NV/CV PHÂN TÍCH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Hồ Chí Minh

25​

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB

Hồ Chí Minh

26​

NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ TRUNG TÂM ( TSO )

Hồ Chí Minh

27​

NV QUẢN LÝ TRUNG TÂM DỮ LIỆU - PHÒNG HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT

Hồ Chí Minh

28​

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ( ĐÀ NẴNG )

Đà Nẵng

29​

NV/CV QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

Hồ Chí Minh

30​

NHÂN VIÊN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

Hồ Chí Minh

31​

NHÂN VIÊN TƯ VẤN - TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 24/7

Hồ Chí Minh

32​

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN MARKETING

Hồ Chí Minh

33​

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐẠI LÝ

Hồ Chí Minh

34​

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG-CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB

Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đồng Nai

35​

TRƯỞNG PHÒNG TUÂN THỦ - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB

Hồ Chí Minh

36​

NV KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG ATM

Hồ Chí Minh

37​

NHÂN VIÊN KINH DOANH WESTERN UNION

Hồ Chí Minh

38​

NV/CV QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Hồ Chí Minh

39​

NV KIỂM TOÁN/ KIỂM TOÁN VIÊN

Hồ Chí Minh

40​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - TÂY NINH

Tây Ninh

41​

NV/ CV KINH DOANH TRÁI PHIẾU

Hồ Chí Minh

42​

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BI

Hồ Chí Minh

43​

GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM - NHÓM SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Hồ Chí Minh

44​

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CSR) - TP. HCM

Hồ Chí Minh

45​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RCB) - TP. HCM

Hồ Chí Minh

46​

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (DSA) - TP.HCM

Hồ Chí Minh

47​

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ( E-BANKING )

Hồ Chí Minh

48​

NV/CV QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN

Dak Lak
Bình Định
Khánh Hòa
Bình Thuận
Lâm Đồng
...

49​

NV/CV QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN

Dak Lak
Bình Định
Khánh Hòa
Bình Thuận
Lâm Đồng
...

50​

NV/CV QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
...

51​

NV/CV QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
...

52​

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - TP.HCM

Hồ Chí Minh

53​

NHÂN VIÊN KINH DOANH THẺ

Hồ Chí Minh

54​

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - HÀ TĨNH

Hà Tĩnh

55​

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Hồ Chí Minh

56​

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NỢ

Hồ Chí Minh

57​

Nhân viên Thẩm định tài sản - Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing)

Hồ Chí Minh

58​

CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

Kiên Giang

59​

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CSR CN) - KHU VỰC TP.HCM

Hồ Chí Minh

60​

Nhân viên lập trình WEB

Hồ Chí Minh

61​

Công tác viên Tư vấn tài chính cá nhân
-

62​

Cộng Tác Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại

Hồ Chí Minh
Cách thức ứng tuyển:

Click vào tên vị trí tương ứng, click vào nút "Nộp Đơn" phía cuối, sau đó làm theo hướng dẫn.

Với các tin số 1 đến tin số 10: chỉ cần nhập một số thông tin.

Với các tin từ 11 trở đi: upload kèm bản thông tin ứng viên theo mẫu của ACB (tải tại đây)

Hạn chót nộp hồ sơ: click vào tin tuyển dụng tương ứng để xem chi tiết.


ACB