945 Tình huống điều hành và quản lý trong doanh nghiệp dành cho Giám Đốc

ajnojpan

Thành viên
26/7/13
5
0
0
30
945 Tình huống điều hành và quản lý trong doanh nghiệp dành cho Giám Đốc
2 Votes

Sự biến động của nền kinh tế toàn cầu và tác động của quá trình tự do cạnh tranh, hội nhập đã làm cho các doanh nghiệp của thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng luôn có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt để tồn tại và phát triển. Một trong những khó khăn lớn mà các nhà quản lý doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải là việc cập nhập những quy định của pháp luật về công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc thống kê các tình huống xảy ra trong quản lý doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà quản lý thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động; giúp cho hoạt động của doanh nghiệp được nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển đất nước…
Để giúp cho Giám đốc, các nhà quản lý doanh nghiệp và những cá nhân quan tâm cập nhập kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;…Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:

945 Tình huống điều hành và quản lý trong doanh nghiệp dành cho Giám Đốc
“945 TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về hợp đồng, cho thuê lao động, giải quyết tranh chấp, xử phạt vi phạm trong lao động;
Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chính sách hỗ trợ dành cho người lao động;
Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về quyền và trách nhiệm của Cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp;
Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về chế độ bảo hiểm, thai sản, tai nạn, tử tuất dành cho người người lao động;
Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về sở hữu công nghiệp & chuyển giao công nghệ;
Phần thứ sáu. Giải đáp các tình huống về nội dung, điều kiện của các hình thức quảng cáo;
Phần thứ bảy. Giải đáp các tình huống về giá và thẩm định giá;
Phần thứ tám. Giải đáp các tình huống về thương mại điện tử;
Phần thứ chín. Giải đáp các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp;
Phần thứ mười. Giải đáp các tình huống về các loại thuế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế;
Phần thứ mười một. Giải đáp các tình huống về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
Phần thứ mười hai. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Phần thứ mười ba. Giải đáp các tình huống về kiểm tra, kiểm toán trong doanh nghiệp.
Sách dày 447 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003