ACB [31.03] ACB thông báo tuyển dụng Nhân viên Thanh toán quốc tế - Hồ Chí Minh

ACB

Thành viên tích cực
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hạn chót nhận hồ sơ: 31/03/2019
------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện tác nghiệp trong nghiệp vụ TTQT:
 • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ TTQT từ KPP trong hạn mức được phân công theo đúng các quy định trong thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc, công văn nghiệp vụ của ACB, thông lệ quốc tế và các quy định của NHNN hoặc Ban ngành có liên quan
 • Trình kiểm soát và phê duyệt hồ sơ theo đúng các quy định trong thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc, công văn nghiệp vụ của ACB
 • Căn cứ vào các thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc: thực hiện việc nhập liệu trong các chương trình liên quan nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích TTQT đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo việc thu phí cho ACB. Phản hồi kết quả cho KPP
 • Quản lý, lưu trữ các hồ sơ nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị theo các quy định hiện hành
- Tiếp nhận, tư vấn và giải quyết các phản hồi của khách, đơn vị phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch trên cơ sở tuân thủ quy định sản phẩm và quy trình nghiệp vụ đã ban hành
- Thực hiện các báo cáo trong hoạt động TTQT theo yêu cầu
 • Thống kê sai sót của nhân viên KPP
 • Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến hoạt động bộ phận
- Tiếp nhận, phát hiện và đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, các điểm không phù hợp trong quy trình kiểm soát, các tình huống thực tế phát sinh ngoài quy trình/hướng dẫn công việc đã ban hành, các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận hành cho cấp trên xem xét xử lý


YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trình độ:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành: Kinh tế - Ngân hàng - Ngoại thương (ưu tiên)
Kinh nghiệm làm việc:
 • Nhân viên tân tuyển qua học việc, thử việc tại Trung tâm TTQT, KPP
Kiến thức:
 • Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Ngoại ngữ: anh văn tối thiểu bằng B trở lên (thông thạo nói, viết và nghe)
 • Hiểu biết tổng quát về luật NHNN, luật các TCTD, Luật doanh nghiệp và luật dân sự
 • Hiểu biết tổng quát về Luật hối phiếu quốc tế, các tập quán quốc tế hiện hành UCP, URC, URR, ISBP, ISP, URDG, Incoterms
 • Hiểu biết tổng quát các Quy định, Thông tư hướng đẫn của NHNN và của ACB về TTQT, ngoại hối…
 • Hiểu biết chuyên sâu các thủ tục, hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu (vận tải, giao nhận hàng hóa, thủ tục hải quan)
 • Hiểu biết về kế toán ngân hàng
 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ACB
 • Xử lý tình huống và dịch vụ TTQT
==============
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY


Tin tuyển dụng UB hỗ trợ ACB đăng tuyển
-------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam

www.ub.edu.vn
 
Top