MB [28.02] MBBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống - Hà Nội

MB

NH TMCP Quân Đội
Staff member
Bank's User
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hà Nội (Hội sở)
Ngày hết hạn: 28/02/2019
-------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn khẩu vị rủi ro, đánh giá rủi ro trọng yếu, kiểm tra sức chịu đựng tổng thể
  • Xây dựng văn bản ủy quyền; các quy định, hướng dẫn về phân cấp, ủy quyền, giám sát thực hiện ủy quyền phù hợp với hệ thống chức danh của MB, tính chất rủi ro của giao dịch
  • Xây dựng các hướng dẫn quy định của pháp luật, NHNN liên quan đến quản trị rủi ro mang tính chất tích hợp, tổng thể của toàn ngân hàng
  • Theo dõi, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý liên quan đến tình hình triển khai các cấu phần thuộc dự án Basel 2.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự giao phó của CBQL
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng,thẩm định, quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng hoặc các công ty tư vấn có uy tín trên thị trường
  • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
=============
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 
Top