BIDV [20.05] BIDV tuyển dụng nhân sự vị trí chuyên viên Trung tâm Ngân hàng số - Hà Nội (HO)

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
#1
21162
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự:

Nơi làm việc: Hà Nội (HO)
Vị trí tuyển dụng:

- 01 Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile trên nền tảng iOS.
- 02 Chuyên viên Phân tích dữ liệu.
- 01 Chuyên viên Phát triển RPA (Robotic Process Automation).
- 02 Chuyên viên Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng UI/UX.

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/04/2019 đến hết ngày 20/05/2019
------
NGUỒN ỨNG VIÊN VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

- Nguồn tuyển dụng: từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống.
- Phương thức tuyển dụng: vòng 1 – sơ tuyển hồ sơ; vòng 2 – thi viết/thực hành (nghiệp vụ và tiếng Anh); vòng 3 – phỏng vấn.

MÔ TẢ CHUNG, YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: chi tiết theo phụ lục tại file đính kèm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

+ Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Phụ lục 1 - theo file đính kèm)
+ Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Phụ lục 2 - theo file đính kèm)

Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan thành 01 file dạng .pdf và đặt tên filetheo cú pháp: tên ứng viên

Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, ứng tuyển và đặt tên file .pdf là NguyenVanA

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:


+ Thời gian: từ ngày 25/04/2019 đến hết ngày 20/05/2019 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

+ Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 01 file pdf và 01 file excel (PL2 – tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: duongkq@bidv.com.vn

(Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ)


Tin tuyển dụng UB hỗ trợ BIDV đăng tuyển
----------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam

www.ub.edu.vn


 


Attachments


Top