vpsb

  1. Anth

    HOT Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) thông báo tuyển dụng nhân sự Đợt 2/2020 tại các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc [26.10]

    NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, cụ thể như sau: 1. Đơn vị, số lượng lao động tuyển dụng (56 chỉ tiêu) 2. Điều kiện, tiêu chuẩn a) Điều kiện - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam. - Không quá 30 tuổi...
Back
Bên trên