vĩnh phúc

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi Nhánh Vĩnh Phúc II chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Tín dụng (Ưu tiên ứng viên Nam): 02 - Môn thi Tín dụng Ngân hàng Kế toán: 01 - Môn thi Kế toán Ngân hàng Thanh toán quốc tế: 01 - Môn thi Thanh...
Back
Bên trên