vietinbank capital

  1. cocghe266

    VietinBank Công ty Quản lý quỹ VietinBank (VietinBank Capital) tuyển dụng [23.01.2015]

    Công ty QLQ VietinBank (VietinBank Capital) là Công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, thành lập vào tháng 10/2010 theo định hướng phát triển của VietinBank là trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng, hiện đại, dựa trên hai trụ cột chính là ngân hàng thương mại...
  2. cocghe266

    VietinBank VietinBank Capital tuyển dụng Cán bộ Quản lý tài sản tại Hà Nội [15.11.2014]

    Công ty Quản lý Quỹ VietinBank (VietinBank Capital) là Công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, được thành lập vào tháng 10/2010 theo định hướng phát triển của VietinBank: trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng, hiện đại, dựa trên hai trụ cột chính là ngân hàng...
Back
Bên trên