vietcombak=

  1. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên lưu ký, giám sát tại Hà Nội

    Mô tả công việc Thực hiện nghiệp vụ lưu ký bao gồm: Nhận hồ sơ và mở/đóng tài khoản lưu ký cho Khách hàng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; Thực hiện các quyền liên quan đến tài sản của khách hàng; Thực hiện đối chiếu và thanh toán các giao dịch mua/bán chứng khoán cho khách hàng; Quản lý cổ đông và...
Back
Bên trên