viecombank

  1. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý danh mục tín dụng

    Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc 1. Nhiệm vụ chính a) Thực hiện quản lý và giám sát danh mục tín dụng và Lập báo cáo danh mục tín dụng b) Đầu mối quản lý công tác xây dựng và rà soát định kỳ các báo cáo phân tích tín dụng theo ngành/lĩnh vực kinh tế; Xây dựng các chính sách, định hướng...
Back
Bên trên