việc làm lạng sơn

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: 1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng Số lượng tuyển dụng đơn vị có nhu cầu: 10...
Back
Bên trên