vcb tín dụng

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 2/2021 (9/10/2021) - Vị trí Quan hệ khách hàng

    1. Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng Phiếu thông tin ứng viên em tải forrm mẫu trên UB Các giấy tờ trên email yêu cầu mình chuẩn bị, bỏ vào túi giấy đựng hồ sơ 2. Hội đồng phỏng vấn Gồm Giám đốc CN, 1 Phó Giám đốc, trưởng phòng tổ chức 3. Câu hỏi: Câu hỏi đầu tiên là: em tiêm chưa? Trước khi apply...
Back
Bên trên