vbps

  1. cocghe266

    [HOT] NH Chính sách Xã hội (VBSP) tuyển dụng năm 2014 tại KV Nam Bộ

    Trước tiên, thay mặt cộng đồng, cảm ơn bạn @tongocthuy đã cung cấp thông tin tuyển dụng hữu ích này. Sau đây là nội dung chi tiết tin tuyển dụng: Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ như...
Back
Bên trên