vào ngân hàng

  1. Mikochan_BN

    Dân ngoại đạo và cơ hội làm việc tại ngân hàng

    Xin chào các bạn. Để có thể giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. UB Talk quyết định sẽ thay đổi lịch lên sóng. :D Thay vì 1 tuần một lần, chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp các thắc mắc của các bạn và có sự phân loại theo chủ đề để có thể giải đáp các bạn một cách nhanh nhất...
Back
Bên trên